سه شنبه,۲۶ دی, ۱۳۹۶ | ۴۱ : ۰۸
خانه / Social media / آخرین وضعیت احداث خط سوم برق فشار قوی ایران – ارمنستان
۱۳۹۵/۱۱/۲۱

آخرین وضعیت احداث خط سوم برق فشار قوی ایران – ارمنستان

آخرین وضعیت احداث خط سوم برق فشار قوی ایران – ارمنستان

سال گذشته در راستای احداث خط سوم برق فشار قوی از جمله ایران- ارمنستان، اقدامات مختلف مانند واردات تجهیزات، حفر فونداسیون دکل‌ها، بتن ریزی و مونتاژ دکل ها به انجام شد.

به گزارش خبرانرژی، هرایر هاروتونیان، رئیس بخش برنامه‌های اعتباری وزارت زیرساخت‌های انرژی و منابع طبیعی ارمنستان گفت: در مناطق مختلف حدود ۱۰۰ کیلومتر مسیر دستیابی احداث، مطالعات مهندسی و زمین شناسی ۱۲۱ دکل انجام و فونداسیون ۵۹ دکل حفر شده و از این تعداد ۳۹ دکل بتون ریزی و شش دکل مونتاژ شده است.

فعالیتهای مکان‌یابی احداث ۷۰۶ دکل به اتمام رسیده و آلم های LSD-۳ برای ۳۸۴ دکل وارد و انبار شده و سازه های فلزی ۱۳ دکل هم وارد شده است.

همچنین احداث خط سوم برق فشار قوی ایران- ارمنستان، شرکت سهامی خاص برق فشار قوی ارمنستان، ۱۵ زمین شهری- روستایی و دولتی و ۲۳ زمین خصوصی خریداری کرده است.

پیمانکاری اصلی پروژه احداث خط سوم برق فشار قوی ایران- ارمنستان شرکت ایرانی “صانیر” بوده و با تامین کننده بودجه اجرای این پروژه هم بانک توسعه صادرات ایران است.

منبع: ایسنا