چهارشنبه,۲ اسفند, ۱۳۹۶ | ۵۱ : ۰۶
خانه / آب / آغاز آبگیری سد سررود با حضور جهانگیری
۱۳۹۴/۰۲/۱۴

آغاز آبگیری سد سررود با حضور جهانگیری

آغاز آبگیری سد سررود با حضور جهانگیری

آبگیری سد مخزنی سررود (قره تیکان) در شهرستان کلات با حضور معاون اول رئیس جمهوری آغاز شد.

به گزارش اژانس خبری انرژی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری در ادامه برنامه های سفر یک روزه خود به استان خراسان رضوی با حضور در ١١۵ کیلومتری شمال شرقی مشهد در شهرستان کلات نادر، فرمان آغاز رسمی آبگیری سد مخزنی سررود را صادر و از روند عملیات طرح، ساختمان سد و شبکه آبیاری و زهکشی آن بازدید کرد.
سد سررود از نوع خاکی با هسته روسی است که طول تاج آن ٣٧۴ متر، عرض تاج ١٠ متر و ارتفاع سد از پی ۵٧ متر است.
برنامه ریزی و مدیریت صحیح بر آبهای مرزی، تامین نیاز آبی ٨٢٢ هکتار از اراضی زراعی و روستاهای قلیچ آباد و قره تیکان و ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستاییان از جمله اهداف احداث این سد است.
بر اساس این گزارش،معاون اول رئیس جمهوری سپس از سد چهچهه واقع در ١١٠ کیلومتری شمال شرقی مشهد در حوزه شهرستان کلات بازدید کرد و در جریان ظرفیت و میزان آب ذخیره شده در این سد قرار گرفت.
سد چهچهه از نوع خاکی سنگ ریزه‌ای با هسته روسی است که روی رودخانه چهچهه احداث شده و طول تاج آن ٢۵٠ متر، عرض تاج ١٠ متر و ارتفاع سد از پی ۶١ متر است.