چهارشنبه,۲۷ دی, ۱۳۹۶ | ۰۹ : ۰۲
خانه / پتروشيمي / اعلام قیمت های جدید محصولات پتروشیمی+جدول
۱۳۹۴/۰۲/۱۵

اعلام قیمت های جدید محصولات پتروشیمی+جدول

اعلام قیمت های جدید محصولات پتروشیمی+جدول

فتر توسعه صنایع تکمیلی قیمت های جدید محصولات پتروشیمی اعلام شد.
به گزارش اژانس خبری انرژی، قیمتهای جدید محصول پتروشیمی برای نیمه دوم اردیبهشت ماه اعلام شد.این قیمتها که هر دو هفته یک بار توسط دفتر توسعه صنایع تکمیلی اعلام می‌شود.

مطابق انتظارات به دلیل افزایش قیمتهای جهانی با روند صعودی مواجه شد. در ادامه روند تغییرات قیمت پایه پلیمری ها شرح داده میشود.

مقایسه قیمتهای نیمه دوم فروردین و نیمه اول اردیبهشت و نیمه دوم اردیبهشت:

نام محصول

قیمت نیمه دوم فروردین

قیمت نیمه اول اردیبهشت

قیمت نیمه دوم اردیبهشت

درصد تغییر نسبت به نیمه اول اردیبهشت

استایرن بوتادین رابر تیره۱۷۱۲

۳۸۴۴۷

۳۹۰۳۱

۴۲۲۷۰

+۸٫۲

استایرن بوتادین رابر روشن۱۵۰۲

۴۱۶۶۴

۴۲۲۹۸

۴۵۵۵۰

+۷٫۶

پلی اتیلن ترفتالات بطریBG781

۳۰۵۵۸

۳۱۹۹۴

۳۵۸۶۵

+۱۲٫۰۹

پلی اتیلن ترفتالات بطریBG785

۳۰۵۵۸

۳۱۹۹۴

۳۵۸۶۵

+۱۲٫۰۹

پلی اتیلن ترفتالات بطریBG825

۳۲۰۷۴

۳۳۵۸۰

۳۷۶۴۳

+۱۲٫۰۹

پلی اتیلن ترفتالات بطریBG821

۳۲۰۷۴

۳۳۵۸۰

۳۷۶۴۳

+۱۲٫۰۹

پلی اتیلن ترفتالات SUPER BRIGHT

۳۰۱۵۳

۳۱۳۶۸

۳۴۱۱۸

+۸٫۷

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645

۲۸۹۸۸

۳۰۱۵۶

۳۲۷۹۹

+۸٫۷

پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641

۲۸۹۸۸

۳۰۱۵۶

۳۲۷۷۹

+۸٫۷

پلی اتیلن سبک تزریقی

۳۷۴۳۶

۴۱۳۸۳

۴۴۵۰۲

+۷٫۵

پلی اتیلن سبک خطی

۳۸۲۵۱

۴۲۱۷۰

۴۵۴۸۴

+۷٫۸

پلی اتیلن سبک فیلم

۳۶۸۱۲

۴۰۷۴۹

۴۳۸۶۵

+۷٫۶

پلی اتیلن سنگین اکستروژن

۳۸۸۴۲

۴۱۲۲۴

۴۲۰۳۴

+۱٫۹

پلی اتیلن سنگین بادی

۳۹۳۱۱

۴۲۶۵۱

۴۴۷۴۱

+۴٫۹

پلی اتیلن سنگین تزریقی

۳۷۰۷۷

۴۰۴۳۲

۴۲۵۱۲

+۲٫۶

پلی اتیلن سنگین دورانی

۳۸۹۳۱

۴۲۴۵۳

۴۴۶۳۷

+۵٫۱

پلی اتیلن سنگین فیلم

۳۹۱۵۴

۴۲۱۷۶

۴۴۴۲۲

+۵٫۳

پلی استایرن انبساطی ۲۰۰

۴۱۴۱۹

۴۵۸۴۹

۵۰۳۴۵

+۹٫۸

پلی استایرن انبساطی ۳۰۰

۴۱۴۱۹

۴۵۸۴۹

۵۰۳۴۵

+۹٫۸

پلی استایرن انبساطی ۴۰۰

۴۰۶۰۷

۴۴۹۵۰

۴۹۳۵۸

+۹٫۸

پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰

۴۲۴۸۱

۴۴۱۵۸

۵۰۷۱۲

+۱۴٫۸

پلی استایرن مقاوم۷۲۴۰

۴۴۵۱۱

۴۵۵۸۵

۵۳۰۲۰

+۱۶٫۳

پلی پروپیلن پزشکی

۳۷۱۴۵

۳۹۴۵۴

۴۳۰۴۲

+۹٫۰۹

پلی پروپیلن شیمیایی

۴۲۱۴۳

۴۴۵۲۸

۴۸۱۳۸

+۸٫۱

پلی پروپیلن نساجی

۳۵۸۹۵

۳۸۱۵۸

۴۱۷۶۹

+۹٫۴

پلی پروپیلن فیلم

۳۶۲۰۸

۳۸۵۰۲

۴۲۰۸۷

+۹٫۰۳

PVCS65

۲۷۸۷۸

۲۸۲۷۸

۲۸۱۱۸

-۰٫ ۵

PVCE6834

۳۰۶۶۶

۳۱۱۰۶

۳۰۹۳۰

-۰٫ ۵

PVCS60

۲۹۲۷۲

۲۹۶۹۲

۲۹۵۲۴

-۰٫ ۵

PVCS57

۳۰۶۶۶

۳۱۱۰۶

۳۰۹۳۰

-۰٫ ۵

میانگین قیمت دلار

۳۲۸۸۰

۳۳۸۰۰

۳۳۵۲۰

-۰٫ ۸