یکشنبه,۱ بهمن, ۱۳۹۶ | ۵۷ : ۱۱
خانه / منهای انرژی / افزایش واردات نفت خام آمریکا
۱۳۹۴/۰۳/۱۰

افزایش واردات نفت خام آمریکا

افزایش واردات نفت خام آمریکا

واردات نفت خام آمریکا در ماه آوریل ٢٧۴ هزار بشکه در روز افزایش یافت که نسبت به سال گذشته ١٢۴ هزار بشکه در روز افزایش نشان می دهد.

به گزارش اژانس خبری انرژی،واردات نفت خام آمریکا که از ابتدای سال ٢٠١۵، روند تقریبا ثابتی را طی کرده در ماه آوریل با افزایش ٢٧۴ هزار بشکه ای در روز همراه شد.

کل واردات نفت خام آمریکا از اوپک در ماه فوریه نسبت به ماه گذشته ٢٠٢ هزار بشکه، معادل ٩ درصد افزایش داشته است؛ در مجموع ٣۵ درصد واردات نفت آمریکا از اعضای اوپک بوده که ١١ درصد آن مربوط به عربستان است.

به گزارش اداره امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، واردات فرآورده نفتی آمریکا از اوپک نیز ۵۶ هزار بشکه در روز، معادل ٢۶ درصد افزایش یافته که در مقایسه با مدت مشابه سال ٢٠١۴ حدود ۴۵ هزار بشکه در روز، معادل ٢٠ درصد افزایش داشته است.

مهمترین صادرکنندگان فرآورده به آمریکا، روسیه و کانادا هستند که سهم کانادا ٣۴ درصد و سهم روسیه ١٣درصد است.