یکشنبه,۲۹ بهمن, ۱۳۹۶ | ۳۲ : ۰۴
خانه / نفت / ایجاد بانک اطلاعاتی میادین نفتی کشور
۱۳۹۴/۰۲/۲۲
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران؛

ایجاد بانک اطلاعاتی میادین نفتی کشور

ایجاد بانک اطلاعاتی میادین نفتی کشور

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران گفت: داده های زمین شناسی باید در قالب یک بانک اطلاعاتی از میادین هیدروکربوری، جمع آوری شود.

به گزارش اژانس خبری انرژی،هرمز قلاوند روز سه شنبه در نخستین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت در پژوهشگاه نفت نفت، اظهار داشت: بررسی مشکلات و موانع پیش روی صنعت حفاری با توجه و تکیه بر مطالعات ژئومکانیک انجام می شود.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان آنکه فعالیت های پژوهشی و توسعه در حوزه ژئومکانیک از شناسایی ویژگی های زمین شناسی آغاز می شود، افزود: داده های جمع آوری شده در حوزه زمین شناسی، کافی نیست.

قلاوند خاطرنشان کرد: فراهم کردن شناسنامه برای میادین کشور از نظر ژئومکانیک لازم و حائز اهمیت است و براین اساس، داده های زمین شناسی باید در قالب یک بانک اطلاعاتی از میادین، تجمیع شود.

وی با اشاره به نقش علم ژئومکانیک در کاهش ریسک مخازن، گفت: مخزن مانند موجودی زنده به شمار می رود و باید در هر مرحله، اطلاعات آن مورد ارزیابی قرار گیرد و مقاومت ها و رفتارهای آن شناسایی شود تا اشتباهی در آن رخ ندهد.

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران با بیان آنکه برای هر یک از میدان ها، شناسنامه مجزا تهیه شود، تصریح کرد که شرکتهای مرتبط با تولید نفت و گاز صنعت نفت باید نسبت به ایجاد واحد ژئومکانیک تلاش کنند.