سه شنبه,۱ اسفند, ۱۳۹۶ | ۰۳ : ۰۳
خانه / نفت / ایران دنبال جنگ قیمت نفت نیست
۱۳۹۴/۰۲/۲۳
زنگنه:

ایران دنبال جنگ قیمت نفت نیست

ایران دنبال جنگ قیمت نفت نیست

وزیر نفت با تاکید بر اینکه ایران با لغو تحریم و افزایش صادرات نفت خود به دنبال جنگ کاهش قیمت نفت نخواهد بود، گفت: با استفاده از روش‌های جدید بازاریابی نفت، ایران در مدت کوتاهی به بازار بازمی‌گردد.

به گزارش اژانس خبری،بیژن زنگنه درباره برنامه ایران برای بازگشت بشکه‌های نفت صادراتی به بازارهای جهانی در صورت لغو کامل تحریم‌ها، گف

وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که ایران برای بازگشت به بازار نفت سیاست راه‌اندازی جنگ کاهش قیمت نفت را دنبال خواهد کرد؟ اظهار داشت: ایران با لغو تحریم و افزایش صادرات نفت خود به هیچ وجه جنگ کاهش قیمت نفت را در بازار در دستور کار قرار نداده است.

وزیر نفت،با تاکید بر اینکه در صورت لغو کامل تحریم و محدودیت‌های بین‌المللی، قطعا روش‌های بازاریابی و فروش نفت خام ایران دستخوش تغییراتی خواهد شد، اظهار داشت: با تغییر بازاریابی سیاست افزایش و ارتقای امنیت برای تقاضای نفت خام ایران در بلندمدت را در دستور کار قرار خواهیم داد.