یکشنبه,۲۶ آذر, ۱۳۹۶ | ۳۸ : ۱۱
خانه / آب / ایران همچنان در انتظار باران
۱۳۹۵/۱۱/۰۹

ایران همچنان در انتظار باران

ایران همچنان در انتظار باران

کل بارش‌های کشور از ابتدای سال آبی جاری تا نهم بهمن ماه، ۷۲ میلی‌متر بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۳۶ میلی‌متر، ۴۷ درصد و نسبت به مدت مشابه متوسط ۴۸ ساله ۱۰۷ میلی‌متر، ‌۳۳ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرانرژی، بیشترین بارش‌ها در حوضه آبریز دریای خزر با ۱۵۶ میلی‌متر بوده که در مقایسه با مدت با مدت مشابه سال قبل ۲۴۳ میلی‌متر، ‌۳۶ درصد و در مقایسه با متوسط ۴۸ ساله ۱۷۵ میلی‌متر، ۱۱ درصد کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته نیز مجموع بارش‌ها در حوضه خلیج فارس و دریای عمان ۳۳ میلی‌متر گزارش شده که این بارش‌ها در سیستان و بلوچستان به بروز سیلاب منجر شد.

بیشترین بارش در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان مربوط به حوضه آبریز درجه دو بندرعباس – سدیج با ۷۷ میلی‌متر و رودخانه‌های بلوچستان با ۷۶ میلی‌متر بوده که این حوضه در سال آبی گذشته در مدت مشابه هیچگونه بارشی نداشته است.

کمترین ارتفاع بارش‌ها در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان مربوط به حوضه آبریز جراحی و زهره با ۱۰ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

همچنین حوضه‌های آبریز رودخانه‌های بلوچستان نیز از ابتدای سال آبی جاری تا ۹ بهمن ماه شاهد ۷۶ میلی‌متر بارش، کرخه ۳۲، مند، کاریان و خنج ۲۷، مرزی غرب ۲۶، حله رود و رود خانه‌های کوچک ۱۹، کارون بزرگ ۱۷، کل، مهران و مسیل‌های جنوبی ۱۶، جراحی و زهره ۱۰ میلی‌متر بارش بوده‌اند.

طبق اعلام وزارت نیرو، حجم بارش اول مهر تا پایان ۹ بهمن معادل ۱۱۸ میلیارد و ۶۵۸ میلیون مترمکعب است.

منبع: ایسنا