سه شنبه,۱ اسفند, ۱۳۹۶ | ۲۷ : ۰۳
خانه / گاز / بانک مرکزی موظف به واریز ۲۰ درصدی ارزش صادرات گاز به صندوق توسعه ملی شد
۱۳۹۵/۰۱/۲۲
با موافقت مجلس

بانک مرکزی موظف به واریز ۲۰ درصدی ارزش صادرات گاز به صندوق توسعه ملی شد

بانک مرکزی موظف به واریز ۲۰ درصدی ارزش صادرات گاز به صندوق توسعه ملی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندهای درآمدی لایحه بودجه ۹۵ کل کشور بانک مرکزی را موظف به واریز ۲۰ درصد ارزش صادرات گاز طبیعی به صندوق توسعه ملی کردند.

 

به گزارش خبر انرژی، مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بندی از تبصره یک لایحه بودجه ۹۵ مصوب کرد سهم صندوق توسعه ملی موضوع بند ب ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲۰ درصد تعیین می‌شود.

 

همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ۲۰ درصد ارزش صادرات گاز طبیعی پس از کسب ارزش گاز طبیعی وارداتی را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند و مبلغ واریزی موضوع پاراگراف دوم بند ب ماده یک قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از ماه یازدهم سال محاسبه و تصفیه می‌شود.