سه شنبه,۱ اسفند, ۱۳۹۶ | ۱۶ : ۰۳
خانه / گاز / تداوم انحصار گازپروم در صادرات گاز روسیه
۱۳۹۵/۰۱/۲۴

تداوم انحصار گازپروم در صادرات گاز روسیه

تداوم انحصار گازپروم در صادرات گاز روسیه

شرکت گازپروم اعلام کرد که حاضر نیست امتیاز انحصاری خود را برای صادرات گاز به اروپا با شرکتهای دیگر روسیه شریک شود.

 

به گزارش خبر انرژی، شرکت گازپروم روسیه اعلام کرد که اجازه دادن به شرکتهای روسی نواتک و روس‌نفت برای صادرات گاز به اروپا، به منافع ملی روسیه کمکی نمی کند.

 

والری گلوبف، معاون مدیر عامل گازپروم، گفت: هنگامی که ما از سیاست مجرای واحد برای صادرات گاز روسیه به اروپا سخن می گویم، این مسئله همسو با منافع ملی ماست؛ چرا باید میان خودمان رقابت ایجاد کنیم؟

 

پیش از این منابع صنعتی اعلام کرده بودند که شرکت روسنفت و شرکت خصوصی نواتک از وزارت انرژی روسیه درخواست کرده اند که بتوانند از خط لوله های روسیه برای صادرات گاز به اروپا استفاده کنند.

 

گلوبف گفت: این درخواستها مطرح شده، اما باید توجه داشته باشیم که شاید شرکت روسنفت از این تحول سود ببرد، اما دولت روسیه سودی نخواهد برد.