سه شنبه,۱ اسفند, ۱۳۹۶ | ۴۷ : ۰۸
خانه / نفت / تعمیر زودهنگام یک حلقه چاه نفت در آزادگان جنوبی بدون استفاده از دکل
۱۳۹۴/۰۳/۰۶
توسط متخصصان شرکت ملی حفاری انجام شد

تعمیر زودهنگام یک حلقه چاه نفت در آزادگان جنوبی بدون استفاده از دکل

تعمیر زودهنگام یک حلقه چاه نفت در آزادگان جنوبی بدون استفاده از دکل

متخصصان شرکت ملی حفاری ایران موفق شدند تعمیر یک حلقه چاه نفتی در میدان آزادگان جنوبی را بدون استقرار دکل، هشت روز زودتر از برنامه پیش بینی شده، انجام دهند.

به گزارش اژانس خبری انرژی،مدیر پروژه حفاری میدان آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران در این باره گفت: به موازات حفاری ۴٠ حلقه چاه در این میدان توسط شرکت ملی حفاری، از سوی شرکت متن تعمیر دو حلقه چاه دیگر در قالب پروژه مجزا به این شرکت واگذار شده بود.

منوچهر اسدی گفت: برای تعمیر چاههای ٠١٨ و ٠١١ پیش از این یک شرکت داخلی و یک شرکت خارجی وارد عمل شده بودند که در زمینه رفع اشکال چاه توفیق نداشتند و متخصصان ملی حفاری با بررسی چاه و کاربست تجهیزات چاه پیمایی و تکمیل چاه، بدون بکارگیری دستگاه حفاری، چاه ٠١٨ را تعمیر و در مدار تولید قرار دادند.

وی با بیان این که برای تعمیر این چاه ١۶ روز زمان پیش بینی شده بود که با دقت عمل و تمهیدات بکارگرفته شده در مدت هشت روز به پایان رسید، افزود: هم اکنون تعمیر چاه شماره ٠١١ در دست اجراست و این در حالی است که انجام تعمیر نخستین چاه در کمترین زمان ممکن و پایین ترین هزینه تحقق یافت.

اسدی اظهار کرد: به دستور وزیر نفت حفاری ۴٠ حلقه چاه توسعه ای در اوائل سال ٩٣ از سوی شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) به شرکت ملی حفاری واگذار شد و عملیات اجرایی آن با تدارک امکانات و انتقال نخستین دکل از مردادماه سال قبل آغاز شد.

مدیر پروژه حفاری میدان آزادگان جنوبی در شرکت ملی حفاری ایران گفت: هم اکنون هفت دکل حفاری سنگین ناوگان حفاری شرکت ملی حفاری ایران در موقعیت این میدان مستقر و در مدار عملیات قرار دارند که استقرار این تعداد دکل در یک میدان از بدو تاسیس شرکت ملی حفاری تاکنون در این شرکت سابقه نداشته و این در حالی است که برنامه افزایش شمار دکلها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به این که پیش از آغاز حفاری ۴٠ حلقه چاه، از سوی این شرکت، دو حلقه چاه در میدان آزادگان جنوبی حفاری و تکمیل شده بود، گفت: با اضافه شدن دو حلقه چاه تعمیری، تعداد چاهها که توسط شرکت ملی حفاری در این میدان حفاری می شود، ۴۴ حلقه خواهد بود.

اسدی یادآوری کرد: درسالهای گذشته توسط شرکت ملی حفاری ایران برای نخستین بار شش حلقه چاه اکتشافی در بخش شمالی میدان نفتی آزادگان حفر شده بود و این شرکت شناخت کامل و جامعی از این میدان دارد.