چهارشنبه,۱ آذر, ۱۳۹۶ | ۳۶ : ۱۱
خانه / آب / تکذیب هرگونه اظهارنظر قطعی سازمان محیط زیست درباره انتقال آب خزر
۱۳۹۵/۰۱/۳۱

تکذیب هرگونه اظهارنظر قطعی سازمان محیط زیست درباره انتقال آب خزر

تکذیب هرگونه اظهارنظر قطعی سازمان محیط زیست درباره انتقال آب خزر

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: تمامی گزینه های مطروحه برای تامین آب مورد نیاز در کشور می توانند طرح و بررسی شوند.

 

به گزارش خبر انرژی، سعید متصدی، در خصوص بازتاب های مختلف نشست خبری روز گذشته خود با اصحاب رسانه، گفت: تمامی گزینه های مطروحه برای تامین آب مورد نیاز در کشور می توانند طرح و بررسی شوند.

 

متصدی تاکید کرد: البته گزینه های همچون بهینه سازی مصرف و کاهش تلفات انتقال آب در شبکه های شهری و غیره در اولویت نخست قرار دارد.

 

وی با بیان اینکه هیچ اظهار نظر نهایی در خصوص موافقت یا مخالفت با پروژه انتقال آب خزر به سمنان و فلات مرکزی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام نشده است، اظهار کرد: کمیته ماده ۲ آئین نامه ارزیابی که مسئولیت بررسی اثرات زیست محیطی پروژه های بزرگ توسعه ای از جمله انتقال آب را بر عهده دارد تاکنون جلسات متعدی در ارتباط با این پروژه برگزار کرده است ولی همچنان روال بررسی مجوز ارزیابی پروژه ادامه دارد.

 

معاون سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: گزینه هایی همچون بهینه سازی مصرف و کاهش تلفات در حوزه فلات مرکزی و سمنان به عنوان پیش شرط مطرح شده اند ولی تاکنون هیچ نتیجه قطعی اخذ و اعلام نشده است.

 

این مقام مسئول افزود: تا تکمیل مطالعات ارزیابی و طی کلیه مراحل قانونی، سازمان حفاظت محیط زیست و اعضای کمیته ماده ۲ مندرج در آئین نامه ارزیابی متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست هیچ اظهار نظر قطعی در این خصوص نخواهند داشت.

 

جنجال های رسانه ای در تصمیمات تخصصی و کارشناسی بی تاثیر خواهد بود

 

براساس گزارش پام، معاون سازمان محیط زیست در پایان تاکید کرد: حسب تعهد دولت و ضرورت اجرای قوانین و مقررات، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به عنوان سازمانی تخصصی، تنها بر اساس قوانین و مقررات و نظریات علمی و کارشناسی تصمیم گیری کند و از این رو جنجال های رسانه ای در تصمیمات تخصصی و کارشناسی بی تاثیر خواهد بود.