دوشنبه,۳۰ بهمن, ۱۳۹۶ | ۱۱ : ۰۹
خانه / آب / حجم آب سدهای کشور ۵٫۶ درصد کاهش یافت
۱۳۹۴/۰۲/۱۶

حجم آب سدهای کشور ۵٫۶ درصد کاهش یافت

حجم آب سدهای کشور ۵٫۶ درصد کاهش یافت

بررسی آب ورودی به سدهای کشور نشان می دهد، حجم کنونی آب موجود در مخازن سدها در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۵٫۶ درصد کاهش یافته است.

به گزارش اژانس خبری انرژی،حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان دهه نخست اردیبهشت ماه جاری، ۲۶ میلیارد و ۲۳۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده که درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۵٫۶ درصد کاهش نشان می دهد.
حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
براساس این گزارش، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۳) تاکنون، با ۱۶ درصد کاهش در مقایسه با سال آبی گذشته به ۱۹ میلیارد و ۹۲۰ میلیون مترمکعب رسیده در حالی که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۳ میلیارد و ۸۳۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۱۴ میلیارد و ۱۳۰ میلیون مترمکعب گزارش شده است؛ در حالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان ۱۵ میلیارد و ۲۹۰ میلیون مترمکعب بود و حجم آب خروجی از سدهای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۷٫۶ درصد کاهش نشان می دهد.
هم اکنون مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۸٫۸ میلیارد مترمکعب گزارش شده که ۵۴ درصد از حجم مخازن سدهای کشور از آب پر شده است.