سه شنبه,۱ اسفند, ۱۳۹۶ | ۰۱ : ۰۳
خانه / آب / حجم آب ورودی به مخزن سدهای کشور ۱۶ درصد کاهش یافت
۱۳۹۴/۰۲/۲۰

حجم آب ورودی به مخزن سدهای کشور ۱۶ درصد کاهش یافت

حجم آب ورودی به مخزن سدهای کشور ۱۶ درصد کاهش یافت

حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۳) تا پایان هفته گذشته، ۱۶ درصد درمقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

به گزارش اژانس خبری انرژی، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته سوم اردیبهشت ماه، به ۲۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۲۴ میلیارد و ۷۷۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
میزان حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، ۱۴ میلیارد و ۸۹۰ میلیون مترمکعب گزارش شده؛ درحالی که آب خروجی از سدهای کشور در مدت مشابه سال آبی گذشته، به میزان ۱۶ میلیارد و ۱۷۰ میلیون مترمکعب بود.
براین اساس، حجم آب خروجی از سدهای کشور درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۷٫۹ درصد کاهش نشان می دهد.
حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور هم اکنون ۲۶ میلیارد و ۴۴۰ میلیون مترمکعب به ثبت رسیده که درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته، معادل ۵٫۱ درصد کاهش نشان می دهد.
حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود ۲۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
مجموع ظرفیت مخازن سدهای کشور در زمان کنونی ۴۸٫۸ میلیارد مترمکعب گزارش شده که میزان پرشدگی سدها ۵۴ درصد بوده است.