سه شنبه,۲۶ دی, ۱۳۹۶ | ۱۲ : ۰۳
خانه / برق / حریم خطوط برق اروپایی شد
۱۳۹۴/۰۲/۲۸

حریم خطوط برق اروپایی شد

حریم خطوط برق اروپایی شد

مدیرعامل توانیر با اعلام به روز شدن حریم خطوط برق بر پایه استانداردهای اتحادیه اروپا، اظهار کرد: با توجه به مصوبه جدید، حریم خطوط انتقال برق کاهش یافته است و این امر موجب کاسته شدن از حجم شکایات و پرونده های حقوقی در دادگاه ها خواهد شد و در عین حال سرعت اجرای پروژه های خطوط انتقال برق نیز افزایش می‌یابد.

به گزارش اژانس خبری انرژی، آرش کردی اظهار کرد: با توجه به این که خطوط نیرو رسانی در زمان احداث باید از کلیه عوارض طبیعی، زمین های کشاورزی، جنگل ها و… گذر می کرد، همواره یکی از مشکلات در اجرای قانون قبلی، رسیدن به تفاهم و کسب رضایت مالکان زمین ها برای احداث خطوط انتقال بود.

وی پیش‌بینی کرد: با توجه به مصوبه جدید، حریم خطوط انتقال برق کاهش یافته است و این امر موجب کاسته شدن از حجم شکایات و پرونده های حقوقی در دادگاه‌ها خواهد شد و در عین حال سرعت اجرای پروژه های خطوط انتقال برق نیز افزایش می‌یابد.

مدیرعامل توانیر تصویب نامه جدید حریم خطوط انتقال برق را که چندی پیش با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران رسید، اتفاقی مثبت برای صنعت برق ارزیابی کرد و با بیان این که این مصوبه حاصل جلسات متعدد کارشناسی بوده و به پشتوانه مطالعات وسیع انجام شده در انجمن مهندسین برق و الکترونیک و برخی دانشگاه های کشور است، تاکید کرد: تصویب نامه جدید پس ازانجام این مطالعات در نظام حریم خطوط برق کشورها و مناطقی چون اتحادیه اروپا، ژاپن و استرالیا، برپایه استانداردهای اتحادیه اروپا تعریف شد.

کردی با اشاره به این که متنوع کردن حریم براساس مطالعات تطبیقی انجام شده است، گفت: در این مصوبه علاوه بر مباحث ایمنی و سلامت، اصول زیست محیطی و فنی نیز لحاظ شده است؛ کاشت درختان کوتاه قد در مسیر و حریم و حفاظت از جنگل ها با رعایت ضوابط و شرایط فنی خاص پیش بینی شده است.

وی خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن … این تصویب نامه که در برخی موارد تکمیل آن منوط به تدوین ضوابط فنی و بخش نامه های وزارت نیرو شده است، حریم خطوط برق علاوه برحالت زمینی، به صورت حریم ترکیبی و حریم هوایی نیز برقرار خواهد شد .

مدیرعامل توانیر با تاکید بر لزوم اطلاع رسانی و آگاهی درباره این مصوبه به همه مالکانی که زمین هایشان در حریم خطوط قرار داشته و یا خطوط برق از زمین آنها گذر کرده، تصریح کرد: بدیهی است از این پس کلیه ضوابط قانون جدید در دعاوی مربوط به حریم خطوط نیرو رسانی، ملاک عمل مراجع قانونی ذیربط خواهد بود.