شنبه,۲۵ آذر, ۱۳۹۶ | ۳۸ : ۰۲
خانه / آب / خرید تضمینی آب دائمی شد
۱۳۹۴/۰۶/۲۸

خرید تضمینی آب دائمی شد

خرید تضمینی آب دائمی شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور گفت: با دائمی شدن قانون خرید تضمینی آب وپساب ازبخش خصوصی وتعیین ردیف مشخص برای این قانون، سرمایه گذاران با اطمینان بیشتری در طرح های مشارکتی آب وفاضلاب حضور می یابند.

 
به گزارش آژانس خبری انرژی،حمیدرضا جانباز با اشاره به اینکه پیش از این ردیفی برای خرید تضمینی آب از بخش خصوصی در برنامه چهارم وجود داشت و در برنامه پنجم استمرار پیدا کرد، افزود: ما با استفاده از قانون رفع موانع تولید و قانونی که الحاق می شود به قانون مقررات مالی دولت ، خرید تضمینی آب وپساب را از سرمایه گذاران بخش خصوصی دائمی کردیم.

 
وی مقدار سرمایه فعلی برای خرید تضمینی از بخش خصوصی را ۴۰۰ میلیارد تومان دانست و افزود: حجم بودجه قانون خرید تضمینی دائمی را در بودجه سال آینده و قانون برنامه ششم درج خواهیم کرد.

 
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه قیمت خرید تضمینی از مبنای قیمت درمناقصات سرمایه گذاران و در مدل مالی تعیین می شود، گفت: تصویب این قانون اطمینان سرمایه گذاران بخش خصوصی را بیشتر می کند و سبب افزایش سرعت اجرای طرح ها می شود.