سه شنبه,۱ اسفند, ۱۳۹۶ | ۵۵ : ۰۲
خانه / آب / روش های بهبود بهره وری باید قابل اندازه گیری باشد
۱۳۹۴/۰۲/۲۰
مدیرکل دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو؛

روش های بهبود بهره وری باید قابل اندازه گیری باشد

روش های بهبود بهره وری باید قابل اندازه گیری باشد

مدیرکل دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو گفت: روش های بهبود بهره وری باید قابل اندازه گیری و سنجش باشد تا بتوانیم نتایج آن را با توجه به شاخص ها پایش کنیم.

به گزارش اژانس خبری انرژی،سید مجتبی رضوی نبوی با اشاره به برنامه های وزارت نیرو در بخش بهبود بهره وری در شبکه های آبیاری و زهکشی، اظهار داشت: بهره وری غیر از کارهای اجرایی یک موضوع عام است و فرهنگ سازی در این زمینه وظیفه ذاتی تمام بخش های وزارت نیرو است، اما به صورت خاص در این دفتر هدف گذاری شده که موضوع بهره وری در فعالیت های مدیریت منابع آب قابل اندازه گیری و سنجش باشد.
وی ادامه داد: باید بتوانیم شاخص های مهم اندازه گیری بهره وری را مشخص و براساس آن شاخص ها بتوانیم طرح های بهره وری را اجرا و نتایج آن را با توجه به شاخص ها پایش کنیم.
نبوی از اجرای یک طرح پژوهشی در این زمینه با همکاری مراکز دانشگاهی خبر داد و افزود: هم اکنون در حال مذاکره با دانشگاه تهران هستیم که در قالب یک کار پژوهشی یکی از پایلوت های بهبود بهره وری در حوضه ارس را آغاز کنیم و اگر در این طرح به نتایج مثبتی برسیم، بتوانیم این نتایج را در سطح ملی و در شبکه های آبیاری و زهکشی استفاده کنیم.
مدیرکل دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد آب و آبفای وزارت نیرو، افزود: این طرح یک کار پژوهشی کلان است که افزایش بازده به عنوان یک مصداق جزیی از بهره وری را نیز شامل می شود؛ در این راستا باید بتوانیم از یک منبع آبی استفاده بهتری بکنیم تا اقتصاد مردم نیز بهبود یابد و یا روش های نوین برای بهبود شیوه آبیاری استفاده کنیم که تاکنون در کشور استفاده نشده است.
رضوی نبوی با بیان اینکه در بحث آب نیز در سطح کشور آنچنان که لازم است به استفاده بهینه از آب توجه نشده است، گفت: ما باید بتوانیم از تاسیسات و سرمایه گذاری های انجام شده با بازده بالا استفاده و بتوانیم با بهره گیری از دستاوردهای نوین از هدررفت آب در شبکه های آبیاری و زهکشی جلوگیری کنیم، اما با این هدف فاصله داریم.
وی افزود: این موضوع در شبکه های توزیع شهری نیز بسیار حایز اهمیت است که از آن به عنوان کاهش آب بدون درآمد یاد می شود اما بحث بهره وری در این خصوص نیز مغفول است؛ در این بخش برای رسیدن به این هدف باید ضمن اصلاح رویه ها، سرمایه گذاری بهینه نیز انجام شود.