سه شنبه,۲۶ دی, ۱۳۹۶ | ۱۴ : ۰۳
خانه / پتروشيمي / سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دولتی ماند
۱۳۹۴/۰۲/۲۳

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دولتی ماند

سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دولتی ماند

براساس مصوبه هیات وزیران در جلسه ۳۰ فروردین‌ امسال، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی از شمول واگذاری به بخش خصوصی و لیست واگذاری خارج شدند.

به گزارش اژانس خبری انرژی، مطابق ابلاغ مصوبه هیات وزیران توسط معاون اول رئیس جمهور، این سازمان مطابق با آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در لیست شرکتهای دولتی قرار گرفت.

این جلسه به پیشنهاد وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی و به استناد مواد (۲) و (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد و براساس این مصوبه سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی تنها شرکتهای دولتی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی خواهند بود.