دوشنبه,۲۷ آذر, ۱۳۹۶ | ۴۷ : ۰۶
خانه / پالايش / ضرورت توسعه پالایشگاه‌های زیستی برای تولید همزمان سوخت‌های زیستی
۱۳۹۵/۰۴/۱۳
رییس کارگروه محیط زیست ستاد توسعه زیست‌فناوری تاکید کرد

ضرورت توسعه پالایشگاه‌های زیستی برای تولید همزمان سوخت‌های زیستی

ضرورت توسعه پالایشگاه‌های زیستی برای تولید همزمان سوخت‌های زیستی

رییس کارگروه محیط زیست ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: برای تولید سوخت‌های زیستی در کشور نیازمند توسعه پالایشگاهای زیستی هستیم.

 

به گزارش خبر انرژی، علی محمد لطیفی اظهار کرد: برای تولید سوخت‌های زیستی مانند بیودیزل، بیواتانل، بیوبوتانل و مواد با ارزش افزوده بالا نیازمند توسعه پالایشگاه‌های زیستی در کشور هستیم که در ستاد توسعه زیست فناوری این موضوع را پیگیری می‌کنیم.
وی افزود: تولید سوخت زیستی از قبیل بیودیزل، بیواتانل، بیوبوتانل به کاهش آلاینده‌های محیطی کمک شایانی می‌کند؛ به همین دلیل تولید و استفاده از سوخت‌های زیستی جزء اولویت‌های اصلی ستاد است.

 
به گفته لطیفی، بهینه سازی سیستم‌ها و سامانه‌های تولید و مصرف سوختهای زیستی نیز از دیگر مسائلی است که در حوزه سوخت‌های زیستی پیگیری می‌کنیم.

 
وی تصریح کرد: جایگزینی سوخت‌های زیستی به جای سوخت‌های مورد استفاده فعلی بسیار مورد توجه ستاد قرار گرفته است و طرح‌های مختلفی در این زمینه داریم.

 

، علی محمد لطیفی اظهار کرد: برای تولید سوخت‌های زیستی مانند بیودیزل، بیواتانل، بیوبوتانل و مواد با ارزش افزوده بالا نیازمند توسعه پالایشگاه‌های زیستی در کشور هستیم که در ستاد توسعه زیست فناوری این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

 
وی افزود: تولید سوخت زیستی از قبیل بیودیزل، بیواتانل، بیوبوتانل به کاهش آلاینده‌های محیطی کمک شایانی می‌کند؛ به همین دلیل تولید و استفاده از سوخت‌های زیستی جزء اولویت‌های اصلی ستاد است.

 
به گفته لطیفی، بهینه سازی سیستم‌ها و سامانه‌های تولید و مصرف سوختهای زیستی نیز از دیگر مسائلی است که در حوزه سوخت‌های زیستی پیگیری می‌کنیم.

 
وی تصریح کرد: جایگزینی سوخت‌های زیستی به جای سوخت‌های مورد استفاده فعلی بسیار مورد توجه ستاد قرار گرفته است و طرح‌های مختلفی در این زمینه داریم.