چهارشنبه,۴ بهمن, ۱۳۹۶ | ۱۹ : ۰۳
خانه / آب / ظرفیت تامین آب درکردستان به ۱۴۵ میلیون مترمکعب افزایش یافته است
۱۳۹۵/۱۱/۱۴

ظرفیت تامین آب درکردستان به ۱۴۵ میلیون مترمکعب افزایش یافته است

ظرفیت تامین آب درکردستان به ۱۴۵ میلیون مترمکعب افزایش یافته است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان عنوان کرد: با توجه به اقدامات صورت گرفته ظرفیت آب استان کردستان در مناطق شهری از ۵۰ میلیون مترمکعب به ۱۴۵ میلیون مترمکعب افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرانرژی، محمد حسین محمدی با اشاره به اینکه شرکت آبفا در سال ۷۲ در این استان ایجاد شده است، گفت: در ابتدای تاسیس این شرکت درکردستان جمعیت شهری استان  ۶۳۵ هزار نفربود که از این تعداد ۵۳۹ هزار نفر معادل ۹۳ درصد زیر پوشش خدمات توزیع آب بودند.

وی با اشاره به اینکه در آن سال ها هیچگونه تاسیسات تصفیه فاضلاب در استان وجود نداشت، عنوان کرد: در سال های ابتدایی ایجاد شرکت ۴۶۳ هزا نفر معادل ۷۳ درصد جمعیت شهری استان هم زیر پوشش خدمات جمع آوری فاضلاب بودند.

وی بیان کرد: در پایان سال ۹۴، جمعیت شهری استان که شرکت مکلف به ارائه خدمات به آنها بوده یک میلیون و ۶۸ هزار نفر بود که ۹۹.۱ درصد این جمعیت زیر پوشش قرار گرفتند.

مدیرعامل شرکت  آب و فاضلاب شهری کردستان اضافه کرد: دلیل عدم خدمات رسانی به اندک جمعیت باقیمانده در این حوزه نیز مربوط به نبود امکان به لحاظ قانونی به علت بحث نواحی حاشیه شهری و همچنین موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز و غیره است.

محمدی اظهارداشت: در بخش فاضلاب تا پایان سال گذشته ۹۶۸ هزار نفر معادل ۹۱ درصد جمعیت شهری استان زیر پوشش خدمات این شرکت قرار گرفتند.

وی علت ارائه خدمات بخش فاضلاب به ۹ درصد جمعیت باقی مانده را همان بحث مربوط به وجود مناطق حاشیه شهرها و عدم امکان ارائه خدمات به لحاظ قانونی به ساکنین این مناطق ذکر کرد.

وی عنوان کرد: طی ۲۲ سال  شاهد رشد ۹۶ درصدی خدمات رسانی در بخش آب و ۱۰۹ درصدی در بخش فاضلاب دراستان هستیم.

مدیرعامل شرکت  آب و فاضلاب شهری کردستان ادامه داد: در بخش تصفیه فاضلاب نیز درحال حاضر ۶۴ درصد معادل ۶۸۳ هزار نفر دراستان زیر پوشش خدمات قرار دارند.

محمدی اضافه کرد: با بهره برداری از دو پروژه تصفیه خانه های فاضلاب شهرهای بانه و سریش آباد در سال جاری جمعیت تحت پوشش خدمات بخش تصفیه فاضلاب دراستان به بیش از ۷۰ درصد خواهد رسید.

وی متوسط جمعیت زیرپوشش کشور در تصفیه فاضلاب را ۲۷ درصد ذکر کرد و گفت: این میزان تاپایان سال جاری در کردستان به بیش از ۲.۵ برابر متوسط کشوری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه متوسط جمعیت زیرپوشش شبکه فاضلاب کشور ۴۵ درصد است، بیان کرد: این میزان در کردستان ۹۱ درصد و بالاتر از میانگین کشوری است.

مدیرعامل شرکت  آب و فاضلاب شهری کردستان ادامه داد: طول خطوط انتقال از هزار کیلومتر در سال ۷۲ به ۵ هزار کیلومتر در پایان سال گذشته رسیده است.

محمدی اظهارداشت: ظرفیت تامین آب هم طی این ۲۲ سال از ۵۰ میلیون مترمکعب به ۱۴۵ میلیون مترمکعب افزایش پیدا کرده است.

وی با اشاره به اینکه در این بازه زمانی تعداد تصفیه خانه هادر مدار بهره برداری از یک به پنج عدد رسیده است، ادامه داد: خدمات رسانی ما به مشترکان همانند گذشته با حمایت و پشتیبانی دولت تداوم خواهد داشت.

منبع: مهر