سه شنبه,۱ اسفند, ۱۳۹۶ | ۱۲ : ۰۳
خانه / منهای انرژی / عملکرد موفق دولت یازدهم در تکمیل فازهای پارس جنوبی
۱۳۹۴/۰۲/۲۶
عضو کمیسیون انرژی:

عملکرد موفق دولت یازدهم در تکمیل فازهای پارس جنوبی

عملکرد موفق دولت یازدهم در تکمیل فازهای پارس جنوبی

نماینده مردم تهران ،دولت یازدهم با تمرکز روی تکمیل فازهای پارس جنوبی، در حوزه انرژی عملکرد موفقی داشته است.

به گزارش اژانس خبری انرژی، عضو کمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این که برای توسعه صنعت نفت باید از منابع مالی داخلی استفاده شود، گفت: تکمیل فازهای پارس جنوبی از بازدهی سریعتری برخوردار بوده و دولت در این کار نسبتا عملکرد موفقی داشته است.

حسین نجابت، درباره وضع تولید نفت در کشور نیز افزود: درحال حاضر به مقدار پایین‌تری از سهمیه اختصاصی اوپک، نفت از کشور صادر می شود که عوامل متعددی در آن نقش دارد.

ضرورت مدیریت مصرف داخلی انرژی

نماینده مردم تهران، ری،شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مصرف داخلی انرژی کشور به نوعی لجام گسیخته بوده که اگر این موضوع به نحوی مدیریت شود، امکان صادرات بیشتر انرژی فراهم می شود، البته تحریمها نیز در کاهش صادرات نفت تاثیراتی داشته است.

نجابت با اشاره به ظرفیت تولید نفت، افزود: به گفته معاون وزیر نفت، کشور در حال افزایش ظرفیت نفت است که درصورت وجود شرایط مناسب، امکان افزایش تولید نفت فراهم می‌شود.
عضو کمیسیون انرژی تصریح کرد: برای افزایش ظرفیت تولید نفت باید سرمایه‌گذاری، استفاده از فناوری و انگیزه کافی درکشور وجود داشته باشد.

افزایش ظرفیت تولید و صادرات ضروری است

نجابت همچنین با بیان این‌که ابتدا باید شرایط افزایش ظرفیت تولید فراهم شود تا درصورت فراهم شدن شرایط مطلوب صادرات نیز افزایش یابد، گفت: به عنوان مثال در حال حاضر “قطر” در میدانهای مشترک گازی درحال بهره‌برداری از منابع است که اگر ما نیز سرمایه‌گذاری انجام دهیم، از فناوریها بهره ببریم و فازهای باقیمانده پارس جنوبی نیز تکمیل شوند، به سطح قابل قبولی در زمینه بهره‌برداری از میدانهای مشترک گازی خواهیم رسید.

وی با بیان این‌که اگر تحریمها رفع نشود سرمایه‌گذارخارجی در این حوزه جذب نخواهد شد، اظهار کرد: برای توسعه صنعت نفت باید از منابع داخلی استفاده کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآوری کرد: در چند سال گذشته صندوقی با عنوان صندوق انرژی با مشارکت منابع دولتی، بانک مرکزی و بانک ملت تشکیل شد که اقدام موثری بود؛ بنابراین باید کارهایی مشابه این موضوع انجام شود.

وی با بیان این‌که نباید تنها به منابع خارجی اکتفا کرد، افزود: به دلیل این‌که بیگانگان مسائل را سیاسی می کنند، بنابراین نباید ما فرصتها را از دست بدهیم.