سه شنبه,۲۸ آذر, ۱۳۹۶ | ۵۹ : ۰۱
خانه / آب / قطره‌چکان بارش در تهران
۱۳۹۵/۱۱/۰۴

قطره‌چکان بارش در تهران

قطره‌چکان بارش در تهران

اطلاعات عملیات برف سنجی در حوزه های آبریز سدهای لار، لتیان، طالقان و کرج حاکی از کاهش میزان ارتفاع آب معادل برف آذرماه نسبت به سال گذشته و متوسط بلند مدت است.

به گزارش خبرانرژی، براساس عملیات برف سنجی در سه ایستگاه حوزه سد لار، ارتفاع آب معادل ۴.۹ سانتیمتر بوده که نسبت به ۵.۳ سانتیمتر سال گذشته و ۱۱.۷ سانتیمتر متوسط دراز مدت به ترتیب کاهش ۷.۵ و ۵۸ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین ارتفاع آب معادل در حوزه سد لتیان نیز در سال جاری ۲.۱۹ سانتیمتر بوده که در مقایسه با ۳.۴۶ سانتیمتر سال گذشته و ۶.۷ سانتیمتر متوسط بلند مدت به ترتیب با کاهش ۳۶.۷ درصد و ۶۷.۳ درصد روبرو بوده ایم.

اندازه گیری های به عمل آمده در پنج ایستگاه موجود در حوزه آبریز سد کرج نیز نشان می دهد که تنها در ایستگاه یورد مغانی برف قابل اندازه گیری وجود داشته که براساس ارزیابی صورت گرفته مشخص شده ارتفاع برف در این ایستگاه ۳۲.۴ و آب معادل آن ۵.۹ سانتیمتر بوده، لذا ارتفاع آب معادل برف پخش در حوزه معادل ۱.۸ سانتیمتر بوده است.

همچنین از میان ۶ ایستگاه برف سنجی حوزه سد طالقان نیز تنها در دو ایستگاه گلینک و دیزان عملیات برف سنجی امکـــان پذیر بوده که آب معادل در این حــوزه هم ۰.۳۴ سانتیمتر بوده است.

از طرفی میزان ریزش های جوی آذر ماه سال‌جاری حوزه عملکرد شرکت آب منطقه‌ای تهران نیز براساس رسم منحنی های همباران معادل ۴۴.۴ میلیمتر بوده که نسبت به ۵۰.۴ میلیمتر سال گذشته و ۳۹.۸ میلیمتر دراز مدت به ترتیب با کاهش ۱۲ و افزایش ۱۲ درصدی مواجه هستیم.

با توجه به محدود بودن تعداد ایستگاه های برفسنجی و صعب العبور بودن مناطق برف گیر، لزوم استفاده از رادار جهت استفاده از میزان ریزش برف و پوشش برفی امری ضروری است از طرفی با روند افزایش دما، شاهد کاهش میزان ذخیره برفی در تمامی حوزه ها در سطح حوزه عملکرد هستیم که امید می‌رود با افزایش نزولات جوی شاهد جبران کاهش منابع آبی در سطح ایران باشیم.

منبع: ایسنا