یکشنبه,۲۶ آذر, ۱۳۹۶ | ۴۴ : ۱۱
خانه / پتروشيمي / قیمت خوراک NGL تحویلی به پتروشیمی بندر امام تعیین شد
۱۳۹۵/۱۱/۱۱
از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت نفت

قیمت خوراک NGL تحویلی به پتروشیمی بندر امام تعیین شد

قیمت خوراک NGL تحویلی به پتروشیمی بندر امام تعیین شد
  • قیمت خوراک NGL تحویلی (شامل خوراک طرح آماک) به پتروشیمی بندر امام در مهرماه هفت میلیون و ٩٢۵ هزار و ۶٠٨ ریال در هر تن تعیین شده است.
  • به گزارش خبرانرژی، معاونت برنامه ریزی وزارت نفت قیمت خوراک NGL تحویلی (شامل خوراک طرح آماک) به پتروشیمی بندر امام را در سال ١٣٩۵ اعلام کرد.

    براین اساس قیمت خوراک NGL برای فروردین‎ماه ۶ میلیون و ٨٧٢ هزار و ٧۴۶ ریال، اردیبهشت‎ماه ٧ میلیون ١٣٩ هزار و ١٢۶ ریال، خردادماه ٧ میلیون ١۴۶ هزار و ۶٨ ریال، تیرماه ۶ میلیون و ٨۴۶ هزار و ٧٨ ریال، مردادماه ۶ میلیون و ٣٢٠ هزار و ١٩٣ ریال، شهریورماه ٧ میلیون و ١٣ هزار و ٧۶٨ ریال در هر تن اعلام شده است.

    گفتنی است، قیمت خوراک NGL در آبان ماه نیز ٨ میلیون و ٢٢۴ هزار و ٣١۴ ریال عنوان شده که در توضیح آن آمده است، در محاسبات قیمت خوراک ماه آبان، آخرین قیمت اتان ابلاغی مهرماه سال جاری لحاظ شده است، از این رو قیمت آن اخیر نهایی نیست.

    قیمت‌های فوق بدون در نظر گرفتن عوارض، مالیات و حقوق قانونی دولت است که باید بر اساس مقررات و دستورعمل‎های مالی منظور شود.

  • منبع: شانا