یکشنبه,۱ بهمن, ۱۳۹۶ | ۳۴ : ۱۱
خانه / آب / لتیان جام بی آبی را از لار ربود
۱۳۹۴/۰۲/۱۵

لتیان جام بی آبی را از لار ربود

لتیان جام بی آبی را از لار ربود

وارد نیمه دوم سال آبی شدیم و به ماه‌های پایانی بارش‌ها رسیدیم؛ در نیمه دوم سال آبی جاری سد لتیان از کم‌آب ترین سد تهران که رو به خشکی می رفت عقب ماند و هم‌اکنون دارای کمترین ذخیره است.

به گزارش اژانس خبری انرژی، پس از گذران ماه های پر بارش در زمستان و ۴۴ روز نخست سال ۱۳۹۴، حجم ذخیره سد لتیان به ۷۰٫۷۲۵ میلیون متر مکعب و حجم مفید آن به ۶۶٫۲۵۸ میلیون متر مکعب رسیده است.

همچنین از ابتدای سال آبی تا کنون ۱۷۲٫۶۴ میلیون متر مکعب ورودی سد و ۱۴۰٫۷۱ میلیون متر مکعب خروجی سد بوده و ۳۱٫۹۲ میلیون متر مکعب در مخزن سد آب ذخیره شده است.

لار در آستانه ۱۰۰ میلیون متر مکعب حجم مفید

لار پس از گذر از حجم مفید صفر اکنون در آستانه ۱۰۰ میلون متر مکعب حجم مفید قرار دارد و میزان ذخیره آن نیز به ۱۲۲٫۷ میلیون متر مکعب رسیده است.
بر این اساس از ابتدای سال آبی جاری (از اول مهرماه۱۳۹۳) ۲۳۱٫۶۹ میلیون متر مکعب آب وارد سد و ۱۴۰٫۸۷ میلیون متر مکعب آب از سد خارج شده است بنابراین در این مدت مخزن لار توانسته ۹۰٫۸۱ میلیون متر مکعب ذخیره داشته باشد.
کرج در میانه سدها قرار دارد

از پنج سدی که آب مورد نیاز پایتخت را تامین می کنند، کرج در میانه قرار دارد و با ۱۶۰٫۶۹۵ میلیون متر مکعب ذخیره به حجم مفید ۱۵۴٫۹۹۵ میلیون متر مکعب رسیده است.

از ابتدای سال آبی جاری تا کنون، میزان ورودی وخروجی سد کرج به ترتیب ۲۰۳٫۵۵ میلیون متر مکعب و ۱۵۲٫۲۶ میلیون متر مکعب بوده و این سد توانسته به میزان ۵۱٫۳۲ میلیون متر مکعب آب ذخیره کند.
ماملو در تلاش برای حفظ آب

سد ماملو نیز در میان سدهای پنج‌گانه تشنه در تلاش برای ذخیره آب است و پس از لار توانسته بیشترین آب را از ابتدای سال آبی جاری در مخزن خود حفظ کند.

بر این اساس هم‌اکنون ۱۶۱٫۳۲۵ میلیون متر مکعب آب در مخزن سد ماملو وجود دارد و این سد به حجم مفید ۱۳۳٫۳۲۵ میلیون متر مکعب رسیده است.
همچنین میزان ورودی آب به سد در هفت ماه و نیم گذشته ۹۸٫۷۴ میلیون متر مکعب، میزان خروجی ۳۴٫۳۴ میلیون متر مکعب و میزان ذخیره آب در سد ۶۴٫۴۲ میلیون متر مکعب بوده است.
طالقان جایگاه نخست را با فاصله زیاد حفظ کرده است
سد طالقان نیز که غنی ترین سد تغذیه کننده تهران است در حال حاضر ۲۳۶٫۳۸۳ میلیون متر مکعب آب ذخیره دارد و به حجم مفید ۱۳۶٫۳۸۳ میلیون متر مکعب رسیده است.
همچنین از ابتدای سال آبی جاری تا کنون میزان ورودی آب به این سد ۱۹۵٫۹۳ میلیون متر مکعب، میزان خروجی ۱۲۰٫۸ میلیون متر مکعب و میزان ذخیره آب ۷۵٫۱۵ میلیون متر مکعب بوده است.