یکشنبه,۲۶ آذر, ۱۳۹۶ | ۴۵ : ۱۱
خانه / نفت / معامله نفت ایران؛ ۱۰ دلار بالاتر از میانگین سالانه!
۱۳۹۵/۰۴/۱۲

معامله نفت ایران؛ ۱۰ دلار بالاتر از میانگین سالانه!

معامله نفت ایران؛ ۱۰ دلار بالاتر از میانگین سالانه!

قیمت نفت خام سبک ایران در هفته منتهی به ٢۴ ژوئن (جمعه، ۴ تیرماه) با ٧٩ سنت افزایش به ۴۶ دلار و ٣١ سنت برای هر بشکه رسید؛ میانگین قیمت نفت خام سبک ایران امسال تاکنون ٣۶ دلار و۴٣ سنت برای هر بشکه بوده است.

 

قیمت نفت خام سنگین ایران با ٧۶ سنت افزایش به ۴۴ دلار و ٣٠سنت برای هر بشکه رسید، میانگین قیمت نفت سنگین ایران امسال تاکنون ٣۴ دلار و پنج سنت برای هر بشکه بوده است.

 

قیمت سبد نفتی اوپک نیز در هفته مورد بررسی، به ۴۵ دلار و ٩۵ سنت برای هر بشکه رسید که نسبت به هفته پیش از آن، ٨۶ سنت افزایش نشان می دهد.

 

به گزارش اداره کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، هر بشکه نفت خام دبلیو تی آی آمریکا در هفته منتهی به ٢۴ ژوئن با ۶٢ سنت افزایش، ۴٨ دلار و ۵٣ سنت برای هر بشکه معامله شد.

 

قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال با ٩٢ سنت افزایش به ۴٨ دلار و ٣٨ سنت برای هر بشکه رسید تا شاهد بیشترین افزایش قیمت در میان نفت خامهای شاخص باشد.

 

همچنین قیمتهای نفت خام شاخص دوبی و عمان به ترتیب با ٧٢ سنت و ٨١ سنت افزایش به ۴۶ دلار و ٣۴سنت و ۴۶ دلار و ۶٨ سنت برای هر بشکه رسید.

 

قیمتهای نفت خام در هفته منتهی به ٢۴ ژوئن تحت تاثیر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قرار گرفت. این امر روند صعودی قیمت را معکوس کرد. با این حال، در هفته مذکور، میانگین قیمتهای نفت خام برای سبد اوپک تقویت شد.