شنبه,۲۷ آبان, ۱۳۹۶ | ۱۸ : ۰۴
خانه / آب / نجات آب‌های زیرزمینی اولویت سال ۹۵
۱۳۹۵/۰۱/۱۷

نجات آب‌های زیرزمینی اولویت سال ۹۵

نجات آب‌های زیرزمینی اولویت سال ۹۵

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران صیانت از آب‌های زیرزمینی و اجرایی کردن طرح تعادل‌بخشی را مهم‌ترین برنامه این شرکت در سال جاری دانست.

 

به گزارش خبر انرژی، محمد حاج‌رسولی‌ها با بیان‌اینکه برای سال ۹۵ اقدامات اساسی را در نظر‌گرفته‌ایم، اظهار کرد: در این راستا، با نصب ابزارهای اندازه‌گیری روی چاه‌ها و جلوگیری از برداشت چاه‌های غیرمجاز آب‌های زیرزمینی با جدیت تمام تحت کنترل قرار خواهند گرفت.

 

وی ادامه داد: این بزرگترین اقدامی است که در سال ۹۵ عملیاتی می‌شود و با اجرای این کار می‌توان اقدام موثری را جهت توسعه پایدار منابع آب کشور انجام داد.

 

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: به‌جز چاه‌های غیرمجاز، برخی چاه‌های مجاز کشور نیز بیش از پروانه و مجوز خود از منابع زیرزمینی برداشت می‌کنند که در سال جدید ضمن بازنگری پروانه‌ها، برداشت این چاه‌ها نیز کنترل خواهد شد.

 

حاج‌رسولی‌ها با بیان‌اینکه نگاه ما به اجرای پروژه مدیریت مشارکت منابع آب نگاه پروژه ای است،اظهار کرد: به طوری‌که وضعیت دشت‌ها از نظر منابع آب زیرمینی، تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز و اضافه برداشت‌ها مورد مطالعه قرار می‌گیرد و با مشارکت کشاورزان برنامه تعادل‌بخشی اجرا می‌شود.

 

وی تأکید کرد: مسئولان بخش آب به این واقعیت آگاهند که بدون حضور مردم و کشاورزان و همفکری و تعامل با آنان نمی‌توان منابع آب را مدیریت کرد.