یکشنبه,۱ بهمن, ۱۳۹۶ | ۳۰ : ۱۱
خانه / برق / نحوه اعمال بسته های تشویقی مشترکان کشاورزی درتابستان تشریح شد
۱۳۹۴/۰۲/۱۵
توسط مدیر دفتر مدیریت مصرف توانیر؛

نحوه اعمال بسته های تشویقی مشترکان کشاورزی درتابستان تشریح شد

نحوه اعمال بسته های تشویقی مشترکان کشاورزی درتابستان تشریح شد

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) نحوه اعمال بسته های تشویقی ویژه مشترکان کشاورزی را که در تابستان امسال برای مدیریت مصرف با این شرکت همکاری کنند، تشریح کرد.

به گزارش اژانس خبری انرژی،علیرضا احمدی یزدی افزود: براساس پیشنهادهای دفتر مدیریت مصرف توانیر، شرایط همکاری و پرداخت مشوق به مشترکان کشاورزی برای تابستان سال جاری آسان تر شده است.

وی افزود: در تابستان سال گذشته اگر هر مشترک بخش کشاورزی درمجموع ۳۰ روز و هر روز به مدت چهار ساعت در اوج بار با صنعت برق همکاری می کرد، در ۲۰ ساعت دیگر به صورت رایگان از برق برخوردار می شد اما امسال اگر مشترکان حتی یک هفته با صنعت برق همکاری کنند، متناسب با آن پاداش همکاری دریافت می کنند.

وی اظهار داشت: اگر میزان همکاری مشترکان کشاورزی از یک هفته بیشتر شد، با ضرایبی پاداش همکاری افزایش می یابد که این ضریب حداکثر تا ۲۰۰ درصد پیش بینی شده است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر با بیان اینکه براساس دستورالعمل سال گذشته، مشترکان کشاورزی با مصرف برق تا سقف ۵۰ کیلووات ساعت مشمول دریافت تخفیف همکاری شدند، گفت: با بازخوردهای گرفته شده از آن، این سقف برای برخی مناطق کشور به ویژه مناطق گرمسیری پایین بوده که امسال این رقم متناسب با مناطق افزایش یافته به طوری که در مناطق گرمسیری تا سقف ۳۰۰ کیلووات ساعت و در مناطق غیرگرمسیری تا سقف ۱۵۰ کیلووات ساعت مشمول دریافت تخفیف قرار می گیرند.

وی افزود: همچنین در صورت همکاری مشترکان در مردادماه، مقدار ۲۰ درصد به پاداش همکاری افزوده می شود.

وی میزان مصرف برق بخش کشاورزی را حدود ۱۶٫۵ درصد برق مصرفی کل کشور ذکر کرد و گفت: هم اکنون حدود ۳۵۰ هزار مشترک کشاورزی داریم و ظرفیت بالاتری برای مدیریت مصرف در این بخش وجود دارد.

وی یادآور شد: سال گذشته حدود ۲۰ هزار مشترک کشاورزی با صنعت برق همکاری داشتند که حدود ۳۵ میلیارد ریال تخفیف همکاری دریافت کردند.