یکشنبه,۱ بهمن, ۱۳۹۶ | ۴۴ : ۱۱
خانه / آب / گیلان و هرمزگان؛ پربارش ترین و کم بارش ترین استان های کشور
۱۳۹۴/۰۲/۲۱

گیلان و هرمزگان؛ پربارش ترین و کم بارش ترین استان های کشور

گیلان و هرمزگان؛ پربارش ترین و کم بارش ترین استان های کشور

از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه ۹۳) تاکنون، استان های گیلان و هرمزگان به ترتیب پربارش ترین و کم بارش ترین استان های کشور گزارش شده اند

به گزارش اژانس خبری انرژی،استان گیلان با ۹۷۵ میلی متر بارش از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، عنوان پربارش ترین استان کشور را به خود اختصاص داده است.

میزان بارش استان گیلان درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۲۸ درصد افزایش و در قیاس با دوره درازمدت ۳۵ درصد افزایش داشته است.

براساس این گزارش، از ابتدای سال آبی جاری تاکنون استان چهارمحال و بختیاری با ۶۴۴ میلی متر بارندگی، پس از گیلان در جایگاه دوم استان های پربارش کشور قرار گرفته است.

میزان بارش استان چهارمحال و بختیاری درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۱۳ درصد افزایش یافته اما در قیاس با دوره درازمدت تغییر چندانی را نشان نمی دهد.

همچنین از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون، در استان مازندران ۵۲۲ میلی متر بارندگی صورت گرفته که این میزان بارش درمقایسه با سال آبی گذشته ۱۳ درصد افزایش یافته که در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۱۸ درصد افزایش نشان می دهد.

براساس این گزارش، استان هرمزگان کم بارش ترین استان کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون گزارش شده و حجم بارش های این استان در این مدت، ۵۹ میلی متر ثبت شده است.

میزان بارش استان هرمزگان درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته، ۶۹ درصد کاهش و در قیاس با دوره درازمدت ۴۲ ساله ۶۵ درصد کاهش نشان می دهد.

پس از این استان، سیستان و بلوچستان با ۶۸ میلی متر و سمنان با ۸۱ میلی متر بارندگی از ابتدای سال آبی جاری تاکنون، دیگر استان های کم بارش کشور گزارش شده اند.

میزان بارش استان سیستان و بلوچستان درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۹ درصد کاهش و در قیاس با دوره درازمدت ۲۶ درصد کاهش نشان می دهد.

براساس این گزارش، میزان بارش استان سمنان نیز درمقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۷ درصد افزایش و در قیاس با دوره درازمدت ۲۱ درصد کاهش نشان می دهد.